Prazni poslovni prostori posledica potrošnih navad?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Ivan Vazner, Dejan Javernik, Nina Varošanec
Martina Omladič, Anita Rudolf Pečnik

V Velenju že dalj časa opažamo naraščanje zapiranja trgovin, obrtnih delavnic, barov in drugih poslovnih prostorov. Na drugi strani pa opažamo trend gradenj nakupovalnih centrov po Sloveniji. Tudi Velenje ima trenutno dva takšna objekta. Osnovni namen naloge je ugotoviti kje na območju Velenja se nahajajo prazni poslovni prostori, kdo so njihovi lastniki, kaj nameravajo storiti z njimi, po drugi strani pa želimo ugotoviti zakaj je tolikšen del teh prostorov prazen.. Ker smo želeli ugotoviti vzrok zapiranja poslovnih prostorov, ki so v večini manjših površin, smo raziskovali ali je tako veliko število praznih poslovnih prostorov posledica spremenjenih potrošnih navad prebivalcev, prisotnost nakupovalnih centrov, ali je morda vzrok kje drugje. Pri raziskavi smo uporabljali metodo anketiranja, s katero smo prebivalce Velenja oziroma potrošnike, ki kupujejo v velenjskih trgovinah, spraševali koliko denarja potrošijo, kje običajno nakupujejo,…. Ker smo želeli ugotoviti, kako o tem problemu razmišljajo nekateri ljudje, ki so ali lastniki teh prostorov ali se ukvarjajo s to problematiko, smo opravili intervju s predstavnico podjetja Era, d.d., predstavnico Interspara Velenje, z g. dr. Matejem Lahovnikom in predstavnico Mestne občine Velenje. Ugotovili smo, da problem ni samo center mesta, ampak da so prazni poslovni prostori na področju celotnega mesta Velenje.