Pomen in vloga receptivne turistične agencije pri uresničevanju razvoja turizma v Saša regiji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Alma Avdić, Jana Hrnčič, Tjaša Kolenc
Marko Gams, Vladimir Verdnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Obisk večine turističnih agencij v Sloveniji in v naši regiji pokaže, da se – poleg redkih izjem – ukvarjajo zlasti s tako imenovanim emitivnim ali outgoing turizmom. Torej tržijo lepote oddaljenih dežel. Kot dijakinje v programu izobraževanja turistični tehnik vemo, da sta Zgornja Savinjska in Šaleška dolina privlačni destinaciji za oglede, doživetja in zabavo tako za ljubitelje narave kot kulturne navdušence, za najmlajše, družine in starejše, za rekreativce in poslovne goste. V domači regiji želimo razvijati turistično dejavnost in delovna mesta za nas mlade. Želimo spodbujati incoming ali tako imenovani receptivni turizem. Za to pa moramo ponuditi ustrezne turistične programe. Raziskati želimo možnosti uspešnega delovanja specializirane turistične agencije, ki bi naj tržila izključno privlačnosti savinjsko-šaleške regije. Predlagati želimo turistične produkte in oblike promocije zanje. Menimo, da bi poslovanje takšne turistične agencije prispevalo k boljši prepoznavnosti ter k večjemu ugledu in obisku v Saša regiji. Za obravnavano temo smo se odločile tudi zato, ker se zelo malo turističnih agencij v naši regiji ukvarja z receptivnim turizmom. Za raziskavo tematike smo si zastavile hipoteze, ki jih želimo z raziskovanjem potrditi ali ovreči: • receptivna turistična agencija bi pripomogla k večji prepoznavnosti in večjemu turističnemu obisku v Saša regiji, • turistični ponudniki v regiji bi podprli ustanovitev agencije in bi bili pripravljeni tržiti svojo ponudbo tudi preko takšne agencije, • zaradi ustanovitve receptivne turistične agencije bi se predvidoma povečala izkoriščenost gostinskih in turističnih zmogljivosti v regiji. Vljudno vabljeni na doživetje naše lepe regije!