Virtualna borza Forex

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Jani Jovan
Ivan Jovan, Henrik Söke
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Borzni simulatorji postajajo najbolj popularen način borznega trgovanja. Sodobne informacijsko komunikacijske povezave omogočajo udejstvovanje praktično neomejenega števila udeležencev na virtualnem »borznem parketu«. Delovanje borze traja neprekinjeno 24 ur na dan s prenosom podatkov do uporabnikov borznih simulatorjev v realnem času. Hkrati s tem postaja trg z valutnimi pari (FOREX) najobsežnejše in najbolj vplivno borzno trgovanje v globalnem kapitalskem svetu. Trgovanje na borzah je bila nekoč domena samo za izbrane posameznike, danes pa je praktično dosegljivo vsakomur. Različne borznoposredniške hiše vabijo udeležence, da se poskusijo v udejstvovanju na virtualni borzah s pomočjo borznega simulatorja. Pri tem posameznik naj ne bi potreboval kaj dosti vedenja o delovanju finančnih trgov. V raziskovalni nalogi želim raziskati, ali je moč z malo poznavanja delovanja borznih sistemov res uspešno trgovati. Odgovor na to hipotezo iščem v strokovni literaturi tujih raziskav in priporoči in v uporabi borznih simulatorjev, ki so brezplačno na voljo za preskus lastne sposobnosti trgovanja, preden se odločimo za realno trgovanje. Naloga je omejena na uporabo dveh aplikacij, od katerih ena deluje kot namizno programsko orodje, medtem ko je druga uporabljena aplikacija spletnega tipa. Prikazane so osnovne značilnosti delovanja in rokovanja z aplikacijo skozi grafični uporabniški vmesnik. V teoretičnem delu so predstavljeni najbolj značilni pojmi virtualnega trgovanja v sistemu FOREX in priporočila ter raziskave o rizičnosti, ki vpliva na uspešnost poslovanja vsakega posameznika.

Raziskovalna naloga:
Virtualna borza Forex
PrenosOgled