Resnice o moških in ženskih lažeh

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


II. gimnazija Maribor
Maša Lončarič
Irena Dogša

Laž se danes zdi običajni sestavni del medčloveških odnosov in po mnenju tujih strokovnjakov ljudje lažemo skoraj vsakodnevno. Miselni proces prevar in ponarejanja je bil obravnavan v mnogih raziskavah, sama sem se v svoji raziskovalni nalogi osredotočila predvsem na razlike med spoloma v odnosu do laži. Motivi za laž so različni, odvisni od situacije pa tudi od spola lažnivca. Najpogostejši so samozaščitni motivi (laž v lastno korist), vendar pa ženske v odnosu do drugih žensk pogosteje lažejo z namenom zaščititi sogovornika. V puberteti lažejo dekleta staršem o svojem spolnem obnašanju pogosteje kot fantje. Moralne dileme se jim zdijo pomembnejše kot fantom. V razpoznavanju laži iz govorice telesa so ženske uspešnejše od moških. Vendar pa je uspešnost zaznavanja laži nizka pri obeh spolih. Moški so sicer bolj prepričani v svojo sposobnost zaznavanja laži, raziskave pa te večje uspešnosti ne potrjujejo. V odnosu do laži se pojavljajo tudi nekatere razlike med različnimi kulturami. Zgoraj navedeni izsledki se nanašajo predvsem na ameriško družbo. V Ameriki je na primer laž za zaščito zasebnosti načelno nesprejemljiva, na Kitajskem pa je odnos mnogo strpnejši. Kakšna je situacija pri nas, med slovenskimi najstniki, sem se odločila raziskati tudi sama. S pomočjo metode anketiranja sem ugotovila, da slovenski najstniki v primerjavi s tujimi študijami, lažejo manj pogosto kot njihovi tuji vrstniki. Sami sebe štejejo za zelo odkritosrčne osebe. Razlike med spoloma so se v moji raziskavi pokazale pri moralnem opredeljevanju do laži. Za fante je laž moralno opravičljiva, medtem ko dekleta smatrajo laganje za nesprejemljivo dejanje. Dekleta so tudi prepričane, da fantje lažejo bolj pogosto, fantje pa trdijo ravno nasprotno. Dekleta največ lažejo o tem kje so bile, medtem ko je uživanje alkohola najpogostejši razlog za laž pri fantih. Zaključki študij o razlikah med moškimi in ženskami v odnosu do laži se precej razlikujejo. Verjetno je najustreznejše zaključiti, da je dojemanje razlik med spoloma večje od resničnih razlik. Predsodki in stereotipi o razlikah med moškimi in ženskami pa so še vedno prevladujoči.