Domače naloge - kako in zakaj

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija in pedagogika
OŠ Šoštanj
Helena Plešnik, Barbara Verhovnik
Maja Ahtik Požegar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.

Pred nekaj časa sva imeli prosto popoldne in sva razmišljali, kaj bi z vsem tem časom. Spomnili sva se na plakat v šoli, ki je spodbujal k izdelavi raziskovalnih nalog. Pritegnilo naju je in zato sva se v tem edinem prostem popoldnevu odločili, da narediva tudi midve eno raziskavo. Ampak kaj... Sredi premišljevanja, kaj raziskati, koga spraševati, sva se začeli pogovarjati, zakaj sva si spet nakopali novo zaposlitev. Poleg glasbene šole, vseh tekmovanj, krožkov in še ogromo domačih nalog pa zdaj še to! Aha, kaj naju najbolj mori vsak dan? Ja, domače naloge, nikoli jih ni konec! In sva se spet zaklepetali, da to najbrž moti tudi najine sošolce, pa kako drugače je bilo, ko smo bili še mali in so bile domače naloge še zabavne. Super, pa imava idejo za raziskovalno nalogo. Najprej sva se lotili preučevanja teorije. Ugotovili sva, imajo domače naloge izobraževalni in vzgojni pomen. Pozanimali sva se tudi, kakšne naj bi bile naloge in kako bi jih naj delali, da bi res dosegle svoj namen. Potem pa je prišel najzanimivejši del; učence sva spraševali, kaj menijo o domačih nalogah in kako jih opravljajo. S tem sva potrdili večino najinih domnev; da so mlajši učenci bolj zavzeti pri opravljanju domačih nalog in da jih imajo raje kot osmošolci, ki menijo, da bi morali naloge ukiniti. Seveda naju je zanimalo tudi, ali smo dekleta res bolj "pridna" tudi na tem področju. Ugotovili sva, da so razlike med nami manjše, kot sva pričakovali. Na koncu pa sva se o domačih nalogah pogovorili še z učiteljico,da vidiva, kakšno je mnenje tistih, ki naloge dajejo. Izdelati nalogo je bila zanimiva izkušnja, sva pa veseli, da je konec in da imava spet čas za - domače naloge!

Raziskovalna naloga:
Domače naloge - kako in zakaj
PrenosOgled