Učenje tujih jezikov v izvenšolskih situacijah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Rok Vrtačnik, Vid Domuz
Alenka Gortan

Za predmet raziskovalne naloge sva izbrala učenje tujih jezikov v izvenšolskih situacijah pred vstopom na srednjo šolo in ugotavljala, če je morebitno predhodno izobraževanje olajšalo šolsko delo dijakom prvega letnika srednjih šol na Šolskem centru Velenje. Zanimalo naju je, koliko dijakov prvega letnika srednje šole se je v času osnovnošolskega šolanja ob rednem pouku še dodatno učilo katerega od tujih jezikov. Ugotavljala sva, koliko let so se učili tuj jezik, katerih jezikov so se učili in kje: v izobraževalni instituciji, po televiziji, preko računalniških medijev, v tujini. Izvedeti sva želela, če je dodatno učenje tujega jezika pripomoglo k boljši oceni pri pouku tega jezika. Za lažjo raziskavo sva anketirala 100 dijakov prvih letnikov gimnazije in srednjih tehničnih šol in odgovore natančno opredelila ter analizirala.