Samopodoba učenk in učencev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija in pedagogika
OŠ Gustava Šiliha
Valerija Janežič, Polona Barber
Mateja Kunc, Klara Urbanc
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

V raziskovalni nalogi sva preučevali samopodobo učenk in učencev od 6. do 9. razreda. Samopodoba je zaznavanje posameznika v smislu poznavanja in zavedanja sebe. Zanimalo naju je, kdo ima bolj realno podobo o sebi, kdo se bolj ceni in kakšen vpliv ima prijateljstvo na posameznikovo zaznavanje samega sebe. Najprej sva prebrali literaturo o samopodobi in na podlagi te sestavili vprašalnik, ki sva ga nato razdelili med učence. Pri sestavljanju vprašalnika sva upoštevali, da ima samopodoba več pogledov oz. ravni. Z upoštevanjem tega sva v vprašalnik zajeli samooceno posameznega področja na: - fizični ravni: lastni izgled, spol, način oblačenja, - socialni ravni: povezanost z drugimi (medsebojni odnosi), - medosebni ravni: povezanost z ljudmi in s celim svetom, - akademski ravni: uspeh posameznika. Pred začetkom analiziranja vprašalnikov, sva si zastavili naslednje hipoteze: - Fantje kažejo in prepoznavajo manj fizičnih težav ob srečanju s težavami kot dekleta. Fantje se počutijo varni. - Dekleta so bolj dovzetna za zastraševanje kot fantje. - Dekleta so manj zadovoljna s svojim izgledom in zanj bolj skrbijo. - Ne glede na spol samovrednotenje pomembno vpliva na šolski uspeh. - Dekleta se bolj povezujejo v skupine kot fantje. Svoja predvidevanja v hipotezah sva v raziskavi potrdili. Vprašalnik razkriva še mnogo drugih povezav in odgovorov, ki bi jih bilo vredno izpostaviti. Sama tema je izredno obširna, vsako posameznikovo področje pomembno vpliva na zaznavanje lastne ocene posameznika.

Raziskovalna naloga:
Samopodoba učenk in učencev
PrenosOgled