Tone iz Jam - gornjegrajski Da Vinci

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
etnologija
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Anja Mavrič, Vanesa Stenšak
Anda Kavčič, Zlatka Maher Sredenšek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Prihajava iz Gornjega Grada in ker naša šola letos prvič sodeluje v gibanju Mladi raziskovalci, sva se skupaj z mentoricama odločili, da bova temo za našo raziskovalno nalogo poiskali kar v našem avtohtonem okolju, v stičišču Zgornje Savinjske in Zadrečke doline, torej v Gornjem Gradu. Tako nam je v roke prišlo eno izmed inovatorskih del Antona Jamnika, sovaščana in človeka z izjemno inovatorsko in raziskovalno žilico. Odločili sva se, da bova njegovo življenje, še posebej pa ustvarjanje in izumiteljstvo, natančneje raziskali. V svoji raziskovalni nalogi sva tako želeli predstaviti življenje in delo Antona Jamnika, ki se je rodil 1862. leta in ga po njegovem inovatorskem delu mnogi enačijo kar s samim Leonardom da Vincijem. Prvi del najine raziskovalne naloge je namenjen predstavitvi življenja Antona Jamnika, čigar veličino in um za časa njegovega življenja mnogi niso dojeli. V drugem delu pa natančneje predstavljava, s čim se je Anton Jamnik ukvarjal in zakaj je njegovo delo tako posebno. Največjo pozornost sva posvetili njegovim posameznim izumom, ki so dokumentirana tudi s fotografijami. Ker pa je Jamnikova zapuščina le delna in je le malo ljudi, ki o njem še kaj vedo, nama je pri najinem raziskovanju poleg mentoric pomagal tudi sokrajan gospod Ivan Mavrič, ki nam je nesebično priskočil na pomoč s svojimi odgovori na najina radovedna vprašanja in nam je omogočil, da smo si njegove izume lahko po bliže pogledali in jih tudi sami preizkusili. Zapuščina Antona Jamnika prispeva pomembno etnološko bogastvo k zgodovini našega kraja.

Raziskovalna naloga:
Tone iz Jam - gornjegrajski Da Vinci
PrenosOgled