Kaj mladi beremo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Mojca Mačkovšek
Alenka Gortan

Bralne navade mladih so v današnjem času kar zaskrbljujoče. Opaziti je upad zanimanja za branje pri mladih, ker branje izpodrivajo in ogrožajo televizija, svetovni splet, video igrice in druge dejavnosti mladih. Vzpodbudila me je misel, da mladi morda danes ne beremo manj, kot so brale generacije srednješolcev pred leti, temveč da prebiramo drugačno literaturo in sploh drugače komuniciramo med seboj. Namen moje raziskave je bilo ugotoviti, kaj mladi beremo poleg obveznega šolskega čtiva, koliko beremo in kdaj beremo. Domnevala sem tudi, da dekleta preberemo več literature kakor fantje in da gimnazijci beremo rajši kot dijaki tehniških šol v Velenju. Za temelj raziskave sem uporabila anketo, ki sem jo razdelila med 200 dijakov prvih in tretjih letnikov na obeh šolah. Ankete sem statistično obdelala in tako prišla delno do rezultatov, ki sem jih pričakovala. Hkrati sem tudi ugotovila, koliko izmed anketiranih dijakov je članov Knjižnice Velenje.