Lokalc - prvi korak Mestne občine Velenje k ekološko usmerjenemu javnemu prevozu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Gustava Šiliha
Anja Knez, Brigita Bukovec
Anita Povše, Erika Glasenčnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Med nami verjetno ni nikogar, ki ne bi opazil, da se od 1. septembra 2008 dalje po Mestni občini Velenje vozi rumen avtobus imenovan Lokalc. To je projekt Mestnega potniškega prometa Velenje in je brezplačen. S projektom so želeli zmanjšati gnečo na parkirnih prostorih v centru mesta in pred trgovskimi središči ter omogočili prevoz starejšim osebam brez lastnega prevoznega sredstva. Eden od ciljev je bil tudi zagotoviti večjo varnost otrok, ki bodo lahko izstopali v bližini šolskih in športnih objektov. Uvedba Lokalca pa hkrati s prednostmi za posameznike pomeni tudi napredek na ekološkem področju. Vsi ljudje, ki uporabljajo Lokalca, bi se sicer morali prevažati z nekim drugim prevoznim sredstvom. Če je to prevozno sredstvo skupno in okolju prijazno, je to velik korak naprej v skrbi za okolje. Namen najine raziskovalne naloge je bil predvsem ugotoviti, koliko Lokalc prispeva k čistejšemu Velenju, zato je bilo potrebno preveriti tudi, kako pogosto ga ljudje uporabljajo in če ustreza njihovim potrebam. Lokalc je primerno prevozno sredstvo za starejše osebe, za otroke, ki obiskujejo izven šolske dejavnosti in so predaleč, da bi hodili peš in seveda za vse ostale občane. Potrebno bi bilo le dodatno opremiti avtobuse z varnostnimi pasovi in olajšati dostop invalidom in gibalno oviranim osebam. Prednost Lokalca je tudi v tem, da je zastonj, kar pa je verjetno tudi eden od razlogov, da so ga ljudje tako dobro sprejeli.

Raziskovalna naloga:
Lokalc - prvi korak Mestne občine Velenje k ekološko usmerjenemu javnemu prevozu
PrenosOgled