Ni tako daleč kot se zdi!

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika in logika
OŠ Livada
Tisa Ževart, Špela Pušnik
Uroš Kuzman, Metoda Finkšt
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Stvari se mnogokrat zdijo povsem logične, naravne. Ko pa želimo katerega od znanih pojmov opisati le z bistvenimi lastnostmi, naloga ni več tako enostavna. Zaidemo v svet matematike ... Raziskovalna naloga sega na področje logično dojemljive matematike. Poleg širokega razumevanja konceptov ne terja posebnih matematičnih predznanj. Bralca vodi od konkretnih primerov do razumevanja splošnih idej, predstavi pa tudi aplikativno vrednost nekaterih vzorcev. V prvem delu spoznavamo koncept razdalje. S primeri iz vsakdanjega življenja se naučimo dojeti njene bistvene lastnosti, ki jih nato zapišemo v obliki matematičnega pojma – metrike. Seznanimo se s krožnico in simetralo, osnovnima geometrijskima objektoma, definiranima z razdaljo. V drugem delu naloge je teoretično znanje uporabljeno v praksi. S pomočjo matematične metode smo analizirali kolesarsko omrežje in ocenjevali njegovo kvaliteto z vidika osnovnošolca. Želeli smo ugotoviti, koliko in kako bi bilo potrebno (pre)oblikovati kolesarske steze v Velenju, da bi te še bolj koristile osnovnošolcem. Pri kriteriju dostopnosti je uporabljena tudi "manhattan razdalja", ki predvideva le gibanje v vodoravni in navpični smeri. Kljub odstopanjem stanja v prostoru od pravilnih oblik zadovoljivo opisuje pot do najbližje točke, ki kolesarju omogoča vključitev v kolesarsko omrežje. Naloga skuša prikazati, kako lahko (navidez) dolgočasen šolski predmet postane "uporabna matematika", matematične vsebine pa približati tudi bralcem, ki niso ravno ljubitelji matematike. Prikazano ocenjevanje kolesarskih stez pa bi morda lahko ponudilo predlog, uporaben pri nadaljnjem načrtovanju kolesarskega prometa v Velenju.

Raziskovalna naloga:
Ni tako daleč kot se zdi!
PrenosOgled