Emotikoni v SMS-sporočilih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik in književnost
OŠ Livada
Ajda Oblak, Anja Klemenčič Pocajt
Janja Šuster, Nataša Kotnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Poznaš emotikon? ;-) Seveda ga! Pravkar ti je pomežiknil. Ja, to so mali rumeni znaki, ki jih mladi zelo radi uporabljamo pri vsakdanjem komuniciranju s prijatelji, sošolci, znanci ... V raziskovalni nalogi sva predstavili uporabo emotikonov v kratkih sporočilih SMS. Raziskali sva, kako pogosto se pojavljajo v SMS-sporočilih, kateri so najbolj priljubljeni in kakšen učinek imajo na ljudi. Prijatelje sva prosili, da iz svojih mobilnikov prepišejo nekaj sporočil, nato sva izbrali najbolj zanimiva in jih jezikovno analizirali. Uvrstili sva jih v besedilne vrste, določevali pravopisne značilnosti in ugotavljali sporočilnost emotikonov v besedilu ter določili njihovo zgradbo. Ugotovili sva, da služijo SMS-sporočila predvsem za vzpostavljanje, preverjanje in ohranjanje stika med sporočevalcem in prejemnikom. Pisec sporočila teži h gospodarnosti jezika, jezikovni svobodi in rabi jezikovnih inovacij. S pomočjo analize sva dognali, da imajo emotikoni v SMS-sporočilih posebno vlogo, saj z grafično upodobitvijo prikažemo svoje čustveno stanje, odnos do prejemnika ali predmeta obravnave. Besedilo je zaradi uporabe emotikonov ekspresivno obarvano, zaradi njihove vpadljive barve pa dobi SMS-sporočilo ne samo vsebinski temveč tudi estetski videz. Z uporabo emotikonov tvorec izraža nebesedne značilnosti, ki so sicer spremljevalne sestavine govorjenih besedil. Emotikone mladostniki brez težav prepoznavajo in razumejo njihov pomen. Postali so priljubljen način sporazumevanja, kjerkoli se “smeškoti” pojavijo, pritegnejo pozornost opazovalca. Pa le nikar ne recite, da v celotnem besedilu niste najprej opazili ravno njega!

Raziskovalna naloga:
Emotikoni v SMS-sporočilih
PrenosOgled