Uporabnost njivske preslice (Equisetum arvense)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gustava Šiliha
Luka Gortan
Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

Preslice (Equisetum) so edini še živeči rod iz družine presličevk (Equisetaceae). Spadajo v skupino kopenskih rastlin, imajo pravo steblo, korenine in liste ter prevajalna tkiva za prevajanje vode, rudninskih snovi in organske hrane. Sodijo med primitivnejše rastline, ki se od višjih rastlin razlikujejo po tem, da pri razmnoževanju ne razvijejo semen. Najpogostejša vrsta preslice, ki je v našem okolju tudi najbolj razširjena, je njivska preslica (Equisetum arvense). Med ljudmi je poznana tudi zato, ker so jo v preteklosti uporabljali kot zdravilno rastlino. Vendar pa razlikovanje med njivsko preslico in nekaterimi drugimi vrstami preslic ni tako preprosto, kar lahko privede tudi do napačne uporabe. Nekatere vrste, kot je močvirska preslica vsebujejo celo strupene alkaloide. Vsa ta dejstva so me pripeljala do želje po natančnejšem raziskovanju in spoznavanju njivske preslice. Z raziskovalno nalogo sem želel ugotoviti, kako dobro ljudje poznajo njivsko preslico in koliko jo zeliščarji danes še uporabljajo. Prav tako sem želel preizkusiti čim bolj široko uporabo njivske preslice, saj je njena uporabnost v zadnjem času vse manj znana. V ta namen sem najprej opazoval in beležil rast njivske, travniške in gozdne preslice. V juliju sem njivsko preslico nabral in iz nje pripravil poparek za izpiranje ustne votline, prevretek, ki sem ga ponudil mami za hujšanje, kopeli za noge in celotno telo, pa tudi okolju prijazno čistilo, loščilo, barvilo in gnojilo. Vsi pripravki so sto odstotno naravi in okolju prijazni, so zdravi in nenazadnje tudi poceni.

Raziskovalna naloga:
Uporabnost njivske preslice (Equisetum arvense)
PrenosOgled