Šminka, ali res vsebuješ svinec?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
kemija in kemijska tehnologija
OŠ Gustava Šiliha
Dijana Suvajac, Iris Majstorović Fatkić
Monika Dobravc, Liljana Lihteneker
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Že od nekdaj so se ženske trudile izgledati urejeno in privlačno. Da bi pritegnile poglede, na ustnice nanašamo različne odtenke šmink. Za doseganje zapeljivega videza pa so nam na voljo številne šminke znanih in manj znanih blagovnih znamk. Ideja za raziskovalno nalogo se je porodila ob prebiranju članka, ki sva ga prejeli po elektronski pošti. V njem neznani avtorji navajajo, da nekatere šminke vsebujejo svinec. Zanimalo naju je, če ta podatek drži. V uvodu raziskovalne naloge sva predstavili zgodovino šminkanja in razvoj oblike šminke do takšne, kot jo poznamo danes. Pomembno pa je tudi poznavanje sestave šminke, tako naravne kot sintetične. Zanimiv podatek, ki sva ga našli na spletni strani, je ta, da se v Evropski uniji pod »naravno« uvrščajo izdelki, ki vsebujejo samo 5-odstotni delež naravnih sestavin. Nato sva želeli dokazati vsebnost svinca v naključno izbranih vzorcih sintetičnih in naravnih šmink ter ugotoviti topnost le-teh v določenih topilih. Med topili sva izbrali tiste, s katerimi pride šminka najpogosteje v stik pri vnašanju hrane v usta, pitju alkoholnih in drugih pijač. Pomembna lastnost šminke je tudi njena obstojnost. Pri tem sva želeli ugotoviti, ali vsebnost olj vpliva na obstojnost šminke. Pri iskanju virov na temo šminke sva naleteli na težave, saj je na tem področju narejenih zelo malo raziskav. Ugotovili sva, da obstaja zelo malo člankov, knjižne literature ipd., kjer bi dobile podrobnejše informacije o šminkah na sploh. Ugotavljava, da je ta tema zelo zanimiva za nadaljnje raziskovanje.

Raziskovalna naloga:
Šminka, ali res vsebuješ svinec?
PrenosOgled