Kako si mladi želimo urediti dnevni center

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Nika Hranjec, Mihael Pungertnik
Vesna Vranješ Koprivnikar, Marko Pritržnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Vzpodbudo za raziskovalno nalogo nam je dal direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik, ki je bil pred tem naš profesor zgodovine in geografije. Potem, ko je odšel na delovno mesto v Mladinski center Velenje, smo se začeli spraševati, kaj sploh je Mladinski center? Kakšne so naloge in delovanje takšne organizacije in kaj lahko ponudi mladim kot smo mi? Med drugimi dejavnostmi, ki smo jih spoznali v okviru Mladinskega centra, se je omenjal tudi dnevni center, ki nas je še posebej pritegnil. Predvsem smo se spraševali, kakšna je ponudba nekega dnevnega centra. V razgovorih smo ugotovili, da nameravajo tudi v Velenju, v naslednjih nekaj letih zgraditi v sklopu novega Mladinskega centra, dnevni center. Porodila se nam je ideja, da izvedemo raziskavo skozi katero bomo mladi v Velenju povedali kako si mi želimo urediti ta prostor in kakšne dejavnosti želimo da se v njem izvajajo. Zato smo se takoj odpravili k delu. Napisali ter razdelili smo ankete učencem osmih in devetih razredov vseh osnovnih šol v Velenju. Pri tem pa so nam pomagali uslužbenci MC Velenje, ki so ankete raznosili po osnovnih šolah v Velenju. Pripravili so še dopis za učence, s katerim so podali več informacij o dnevnem centru in kakšen je namen te raziskave. Z anketami smo ugotovili, da si večina mladih v Velenju želi imeti dnevni center. Dnevni center pa bi bil namenjen raznim pogovorom, športnim igram, družabnim igram, spretnostnim delavnicam, itd. Tako smo ugotovili, da mladi želimo imeti »kotiček zase«. Raziskavo pa ponujamo Mladinskemu centru Velenje in Mestni občini Velenje, da upoštevata smernice opremljenosti dnevnega centra, ki so jih mladi izrazili z odgovori na anketo.

Raziskovalna naloga:
Kako si mladi želimo urediti dnevni center
PrenosOgled