Kukavičevke na območju Debrce in Tičnice

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
biologija, ekologija z varstvom okolja
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Rok Dacar
Simon Ogrizek, Irena Rošer
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Kukavičevke so vrsta orhidej, ki rastejo tudi v Sloveniji, kjer je evidentiranih 76 vrst. V raziskovalni nalogi sem se osredotočil na raziskovanje na območju Debrce in Tičnice. V času vegetacije sem uspel najti šest predstavnikov vrste kukavičevk. Po ustnem pričevanju je na raziskovanem območju nekoč rasla Navadna kukavica, ki je danes ni več. Raziskoval sem vzroke za njeno izginotje in občutno redčenje predstavnikov te vrste. Ugotovil sem, da na redčenje kukavičevk na območju raziskovanja vpliva več dejavnikov, kot so: - Širjenje polj in intenzivno kmetijstvo. - Centralno odlagališče odpadkov, ki stoji na kraju kjer so nekoč rasle kukavičevke. - Gnojenje polj z mineralnimi gnojili. - Hitrejše in pogostejše košnje. - Ugrezninski dejavniki na tem območju. - Ograda, v kateri se nahajajo jeleni. Navedeni dejavniki in njihovi vplivi na okolje so krivi za redčenje kukavičevk in izginotje Navadne kukavice, katere mi skozi vso obdobje njene vegetacije, kljub vsakotedenskemu pregledovanju rastišč ni uspelo najti niti enega primerka. Ugotavljal sem tudi, koliko so kukavičevke na splošno poznane med različno starimi ljudmi. Rezultati so pokazali, da tudi nekaj mladostnikov pozna kukavičevke in celo nekaj njihovih imen. Bolje pa to vrsto poznajo starejši in tisti, ki živijo na deželi.

Raziskovalna naloga:
Kukavičevke na območju Debrce in Tičnice
PrenosOgled