Jaz sem zvezda svojega življenja - spodbujanje učencev k razmišljanju o sebi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija in pedagogika
OŠ Šoštanj
Urška Katanec, Hana Videmšek, Jernej Katanec
Jelka Peterlin, Lidia Frelih
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Kdo sem? Kakšen sem? Zakaj sem? Kaj si želim? To so vprašanja, s katerimi se spopadamo številni mladostniki. Smo Hana, Urška in Jernej. Želimo spodbuditi mlade in jim pomagati pri iskanju odgovorov na vprašanja o sebi. V teoretičnem delu smo razvozlali pojme, kot so samozavest, samozavedanje, samopodoba, čustva, potrebe … Navedli smo nekaj metod, kako si pomagati iz stiske, kot so pozitivno razmišljanje o sebi, sproščanje na različne načine in tudi pisanje dnevnika. Včasih pa je stiska tako velika, da iz nje ne znamo priti sami. Takrat lahko poiščemo različne oblike pomoči. Uporabili smo metodo anketiranja. Anketo smo izvedli v četrtih in devetih razredih Osnovne šole Šoštanj. Primerjali smo odgovore anketirancev, ki šele prihajajo v puberteto, s tistimi, ki so se že seznanili z njo. Ugotovili smo, da imajo četrtošolci veliko boljše mnenje o sebi kot pa devetošolci. Menimo, da je to povezano s stopnjo samozavedanja, ki je povezana z načinom razmišljanja glede na starost. Anketiranci prebrodijo stisko tako, da se pogovorijo z bližnjim, poslušajo glasbo, se umaknejo v samoto … Da bi spodbudili učence k razmišljanju o sebi, svojih težavah, vrednotah in ciljih, smo jim predlagali, da bi ustanovili debatni krožek. Ker je bilo zanimanje veliko, smo se odločili, da ga bomo izvajali. Menimo, da lahko tudi na takšen način komu pomagamo priti iz stiske. Izvedli smo tudi intervju z mag. Mašo Naraločnik Sinur, psihologinjo, ki dela v Zdravstvenem centru v Velenju. Upamo, da bosta naša naloga in praktično delo z učenci pomagali učencem pri razvijanju pozitivnega občutka lastne vrednosti. Ne pozabite tega, da ste edinstveni in da ste zvezde svojih življenj!

Raziskovalna naloga:
Jaz sem zvezda svojega življenja - spodbujanje učencev k razmišljanju o sebi
PrenosOgled