Zagoreli in zdravi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Mojca Kolar, Vanja Jazbec, Neja Kaligaro
Irena Štimac, Magda Bačovnik Zimic
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Od kod nam zamisel in želja za izvedbo raziskovalne naloge Zagoreli in zdravi? Glavni motiv je letošnja rdeča nit »zdravi pod soncem« mreže Zdravih šol, v katero se je vključila naša gimnazija. Sonce je za naš planet Zemljo neprecenljivo bogastvo. Žal pa je v zadnjih desetletjih pokazalo tudi svojo senčno stran. Posredno, s človekovo pomočjo, prodirajo do zemeljske biosfere večje količine UVA in UVB sončnega sevanja. Te pa imajo škodljive biološke učinke prav na vsa živa bitja. Ali se tega naši vrstniki dovolj dobro zavedajo? Ali to upoštevajo? Ali pa jim slabo poznavanje te tematike v kombinaciji z njihov stilom življenja lahko samo škoduje. To smo želele ugotoviti in jim na podlagi dobljenih rezultatov raziskave podati povratno informacijo. Svoje dosedanje znanje o tej problematiki smo podkrepile s prebiranjem strokovne literature, z intervjuji strokovnjakov in mikroskopiranjem histoloških preparatov zdravega in rakastega kožnega tkiva. Naše hipoteze smo preverile z anketiranjem dijakov naše šole. In da svojo nalogo osmislimo, smo na osnovi analize rezultatov pripravile načrt izvedbe aktivnosti za večanje ozaveščanja sovrstnikov. Nastal je plakat in zloženka z naslovom »Na senčni strani sonca« in predstavitve, primerne za razredne ure in predavanja. Te bomo izobesile, razdelile in predstavile, preden se pred poletnimi počitnicami razidemo, z željo, da jeseni ponovno sedemo v šolske klopi zdravi. Ali lahko tudi zagoreli?

Raziskovalna naloga:
Zagoreli in zdravi
PrenosOgled