Slovenski GIMP-portal

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo in telekomunikacije
ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Urban Rotnik, Tadej Černevšek
Nedeljko Grabant
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Namen našega raziskovalnega dela je razviti spletni portal za podporo pri uporabi odprtokodnega programa GIMP (angl. GNU Image Manipulation Program), ki je namenjen grafičnemu ustvarjanju in obdelavi rastrskih slik (npr: fotografij iz digitalnih kamer). V tej aplikativni raziskovalni nalogi smo gradili sistem za podporo uporabnikom za urejanje slik s pomočjo vodnikov in foruma v obliki portala. Portal naj bi uporabnikom omogočil samoizobraževanje s pomočjo vodnikov (video in besedilni s slikami) in njihova medsebojno podpora pri reševanju težav in vprašanj, ki se pojavijo ob uporabi GIMP-a. Cilj izdelave spletnega portala o GIMP-u je širša javna predstavitev in uporaba tega programa vsem zainteresiranim uporabnikom. Najprej smo se seznanili s potrebno programsko opremo in orodji, s pomočjo katerih smo lahko uresničili naše cilje. Med več možnostmi smo se odločili za nam najbolj primeren, ugoden in podprt sistem v našem prostoru. Začeli smo z gradnjo spletnega portala na osnovi sistem za upravljanje spletne vsebine (angl. CMS, content management system) Joomla (http://www.joomla.org/). V raziskovalni nalogi je opisana namestitev potrebnih programskih orodji in razvoja portala na različnih stopnjah: nastavitve, predelave, dodajanje komponent, modulov ... Če vas ali vašega znanca zanima obdelava slik z odprtokodnim programom GIMP, obiščite naš portal na spletnem naslovu http://www.gimp.si/.

Raziskovalna naloga:
Slovenski GIMP-portal
PrenosOgled