Planinsko društvo Šoštanj (in njegovo delo)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ Šoštanj
Vid Delopst, Gašper Andrejc
Franc Petek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Želja po raziskovanju naju je pritegnila, da sva začela raziskovati Planinsko društvo Šoštanj. Za to temo sva se odločila ker sva oba pohodnika in rada obiskujeva planine kot hobi. Na začetku raziskovanja so se nama pogosto porajali pojmi kot so: pohodništvo, planine, kmetije, gozdovi, svež zrak, rekreacija, hobi, sprostitev ipd.. S tem sva raziskovanje praktično pričela. Raziskovanje sva začela z postavitvijo ciljev in hipotez. Prebrskala sva tudi literaturo o zgodovini planinskega društva in njegovem delovanju in našla veliko zanimivih podatkov, ki so nama bili v pomoč. Nato sva sestavila anketo in anketirala kmetije, ki delujejo na bolj kot ne planinskih področjih in so več kot manj povezane s turizmom. Pripravila sva tudi krajšo anketo za osnovnošolce in osnovnošolke ter se seznanila z vednostjo o njihovem poznanju planinstva. Opravila sva tudi intervjuje z člani planinskega društva, ki so z veseljem sodelovali. Obiskala sva tudi občino Šoštanj in se pozanimala o povezanosti med občino in planinskem društvu. Pri zaključevanju naloge sva nekaj hipotez potrdila nekaj pa jih ovrgla. Pri raziskovanju nisva imela posebnih težav Z raziskovalno nalogo želiva seznaniti ljudi o planinskem društvu in njegovem delovanju.

Raziskovalna naloga:
Planinsko društvo Šoštanj (in njegovo delo)
PrenosOgled