Postopki ugotavljanja vrste medu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Šoštanj
Suzana Podvinšek
Melita Šešerko, Andreja Kandolf
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Med je naravno živilo, ki ga iz nektarja ali rastlinske mane proizvajajo medonosne čebele (Apis mellifera). Od vrste rastlin na katerih se čebele pasejo je odvisna vrsta medu. To najpogosteje določimo s pomočjo kemičnih analiz in na podlagi senzoričnih lastnosti. Te analize pa ne zagotavljajo 100% točnosti opredelitve oziroma deklariranja medu, zato se za natančnejšo opredelitev vrste medu in določitev geografskega porekla medu, uporablja metoda pelodne analize medu ali melisopalinologija. Metoda temelji na prepoznavanju in določevanju vrstne zastopanosti pelodnih zrn v medu s pomočjo mikroskopiranja. Melisopalinologija je dopolnilna metoda kemičnih in senzoričnih analiz pri deklariranju vrste medu. Namen in cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti pravilnost deklaracije medu z uporabo metode melisopalinologije. V ta namen je bilo v petih že določenih vrstah medu opravljen pregled preparatov pripravljenih iz vzorcev medu. Priprava posameznega preparata je vključeval topljenje, centrifugiranje in pripravo vzorca za opazovanje pod mikroskopom. S pomočjo mikroskopiranja so bile pri 200 kratni povečavi v preparatih določene vrste pelodnih zrn in njihova številčna zastopanost. Za izračun deleža zastopanosti pelodov posamezne rastlinske vrste je bilo na preparatu preštetih 500 pelodnih zrn. Kot dopolnitev k pelodni analizi medu, so bile v vzorcih medu opravljene kemične analize: vrednost pH in elektroprevodnost ter senzorična analiza: videz, vonj, okus in aroma. Na podlagi opravljene pelodne analize medu ter dodatnih kemičnih in senzoričnih analiz, je bila v vseh pregledanih vzorcih potrjena v naprej določena vrsta medu.

Raziskovalna naloga:
Postopki ugotavljanja vrste medu
PrenosOgled