Braslovško jezero

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ Braslovče
Tina Tkalec, Mateja Novak, Luka Jager
Bernarda Predovnik, Irena Kumer
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Raziskovalna naloga predstavlja nastanek Braslovškega jezera kot umetnega jezera, ki ga napaja potok Trebnik. Osnovni namen raziskave je prikazati zgodovino Braslovškega jezera in dogajanje ob njem, ki je bilo v tem delu nekoč zelo pestro, v današnjem času pa je stanje povsem drugačno. Poleg raziskovalnega brskanja po najrazličnejših virih iz preteklosti in sedanjosti so bile temeljne raziskovalne metode anketa, intervju in delo na terenu. Jezero vzbuja veliko zanimanje za oglede, zabavo, za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa v naravi in različna druženja, kar pa je povsem zamrlo. Ugotovili smo, da so naravne možnosti za razvoj turizma kljub vsemu dobre. Največji problem razvoja in pestrejše ponudbe Braslovškega jezera je povezan s težavami lastništva jezera in okolice. Skozi raziskovalno nalogo smo podali ideje za izboljšanje trenutnega stanja jezera in okolice. Izdelali smo predlog poti z nalogami, kako bi na zanimiv način mlade in starejše popeljali po okolici jezera. Kot mladi raziskovalci vidimo ta problem trenutno nerešljiv, saj bo za to potrebno poskrbeti na nivoju občine, Turističnega društva Braslovče in širše družbene skupnosti.

Raziskovalna naloga:
Braslovško jezero
PrenosOgled