Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje 2009 - 2013

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Vid Osterc, Nejc Praprotnik
Mateja Klemenčič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Turizem postaja v svetu najhitreje rastoča gospodarska panoga. Temu trendu sledi Slovenija. Pomena turizma kot gospodarske panoge pa se zaveda tudi Mestna občina Velenje. Zato so se odločili, da obstoječi strateški dokument nadomestijo z novim, ki bo opredelil sodobne, razmeram prilagojene smernice, ukrepe in aktivnosti za doseganje temeljnih strateških ciljev. Delo sva pričela s pogovori s predstavniki Turistike iz Portoroža, ki se ukvarjajo s to problematiko. Najina naloga je bila, da z več kot 1500 anketnimi vprašalniki pomagava pri raziskavi razvoja turizma v Velenju. Predstavniki Turistike so opravili tudi intervjuje z več kot stotimi predstavniki gospodarstva, civilnega sektorja in javne uprave. Anketni vprašalniki so bili posredovani tudi vsem gospodarskim subjektom in registriranim društvom. Pri pripravi strategije je namreč pomembno, da vključuje potrebe in pričakovane rezultate prebivalcev. Midva sva iz anketnih vprašalnikov ugotovila mnogo zanimivih stvari; katere so dejavnosti, ki turiste najbolj pritegnejo, katere oblike turizma so pomembne za lokalni razvoj, kakšna je povezanost prebivalcev s turizmom in kakšne so potovalne navade občanov. Rezultati ankete so tudi pokazali, da prebivalci močno podpirajo razvoj turizma, od katerega si tudi sami obetajo ugodnosti, predvsem pri uporabi športne infrastrukture. Presenetljivo je, da občani podpirajo vse oblike turizma, še posebej pa športni in rekreativni turizem. Ko smo sodelujoči uskladili podatke, smo prišli do zanimivih rezultatov in s tem predlogov za nadaljnji razvoj.

Raziskovalna naloga:
Strategija razvoja turizma Mestne občine Velenje 2009 - 2013
PrenosOgled