Dokazovanje avtentičnosti govora z zvokovno računalniško obdelavo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo in telekomunikacije
OŠ Polzela
Aleksander Turnšek, Blaž Sitar
Borut Petrič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Avtorja z nalogo skušata dokazati, ali je možno z običajnim programom za urejanje zvoka dokazati avtentičnost govora. Po natančnem seznanjanju z digitalno obliko zvočnega zapisa in lastnostmi prepoznave govora s področja človekovih biometričnih značilnosti, je bila naloga opravljena eksperimentalno. Glavnina raziskave je bila opravljena v zvočnem studiu, kjer je bilo potrebno pridobiti ustrezne vzorce človekovega govora. Pod drobnogled je bilo vzetih nekaj posameznih vzorčnih primerkov, ki so služili kot neke vrste referenčna vrednost. Z natančno analizo, ki je obsegala tako frekvenčno kot spektralno, deloma tudi filtriranje zvočnega zapisa, so se primerjale referenčne vrednosti zvočnih zapisov z naključnimi vzorci istih oseb. Ker teorija pravi, da nam tudi govor lahko služi kot neke vrste prstni odtis za identifikacijo in avtentikacijo, je bilo upravičeno pričakovati ujemanje naključnih vzorcev govora s poprej namensko shranjenimi referenčnimi vrednostmi. Ob tem je bilo potrebno zavzeti ustrezna stališča, kateri zlogi človekovega govornega vzorca so primernejši v procesu obdelave. Vseeno pa je tekom raziskovalne naloge bilo na trenutke zaznati skeptičnost, saj se je bilo potrebno zavedati, da se raziskava opravlja s programsko opremo, ki ni bila razvita v ta namen. Postopek raziskave je tako stekel na ustrezno primernem nivoju znanja nekega devetošolca, potrebnega za pristop k nalogi. Cilj je bil vsekakor dokazati hipotezo, da se avtentičnost zvočnega zapisa za določeno osebo da dokazati tudi z uporabo nam dostopne programske opreme in s primerno stopnjo znanja, ki ga avtorja kot mlada ljubitelja zvokovne obdelave tudi premoreta.

Raziskovalna naloga:
Dokazovanje avtentičnosti govora z zvokovno računalniško obdelavo
PrenosOgled