Polzela in malteški viteški red

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina in umetnostna zgodovina
ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Tjaša Polak, Doroteja Ugovšek, Tina Novak
Marko Gams, Ivan Voršnik

V občini Polzela imamo velikokulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki krasijo naš kraj. Že preden se pripeljete v sam kraj, vidite na hribu cerkev Sv. Križa na Gori Oljki in pod njo cerkvico Sv. Miklavža na Vinperku. Čimbližje Polzeli greste, se vam na majhnem griču odpre pogled na graščino Šenek. V središču Polzele, prav tako na majhni vzpetini, stoji grad Komenda, malce ven s Polzele pa še dvorec Novi Klošter. Na Polzeli se trudimo, da bi oživeli čim več starih običajev in navad, ki so jih imeli naši predniki in tisti, ki so živeli v teh dvorcih in gradovih. Seveda vsega tega ni mogoče izvesti, je pa veliko stvari, ki pa jih že ponujamo našim obiskovalcem in krajanom. Pred štirimi leti smo začeli obujati spomine na življenje malteških vitezov, ki so bili dolgo časa v naši Komendi. Te prireditve se dogajajo poleti in trajajo teden dni. Zvrsti se veliko glasbenih nastopov, raznih predavanj, viteških iger, leta 2004 pa smo prvič uvedli malteško poroko, ki bo sedaj na sporedu vsako leto. Ker je turizem na Polzeli res zelo pomembna panoga, smo se odločile, da mu namenimo nekaj besed ter še bolj podrobno spoznamo in raziščemo stvari, ki se nam zdijo pomembne, da bi lahko pripomogle k njegovi oživitvi.