Prehranjevanje mokric

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Žiga Hudournik
Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Mokrice so pomembne talne živali, saj pomagajo pri razgradnji rastlinskih delov in s tem predstavljajo pomemben člen pri kroženju snovi v ekosistemu. Za mokrice je značilno, da so bioindikatorji, kar pomeni, da nas s svojim obnašanjem opozorijo na spremembe v okolju. Izkazale so se kot izredno pomembni testni organizmi, saj lahko z njihovo pomočjo nazorno prikažemo škodljive vplive nekaterih snovi v kopenskem okolju. Mokrice so selektivni prehranjevalci. Prav ta njihova lastnost, ki sem jo zasledil v različni literaturi, me je spodbudila k raziskovanju. Zanimalo me je namreč, kakšno hrano si mokrice raje izbirajo, ali so to mehkejši ali trši listi, ali so to že razpadajoči listi idr. S tem sem želel preučiti tudi, kje v naravi jih bom hitreje ali z večjo verjetnostjo našel. Velik izziv pa mi je pomenilo tudi gojenje mokric, ki naj bi bilo precej nezahtevno, a se je izkazalo drugače. Za raziskovanje sem oktobra 2005 v Podkraju pri Velenju nabral mokrice vrste Porcellio spinicornis. Nabral sem 15 osebkov, ki sem jih razporedil v 5 posod, v vsako pa sem dal 3 mokrice. Vse osebke sem pred pričetkom poskusa stehtal. V vsaki posodi sem mokrice hranil z različnimi razpadajočimi listi, in sicer z listi hrasta, bukve, lipe, javorja in leske. Po treh mesecih sem mokrice ponovno stehtal in primerjal njihovo težo z začetno težo. Stehtal sem tudi iztrebke, ki so se nabrali v vsaki posodi. Rezultati so pokazali, da se je teža mokric najbolj povečala pri hranjenju z leskovimi listi, največ iztrebkov pa so pridelale mokrice pri hranjenju z bukovim in lipovim listjem. Najbolj neprimerno za hranjenje mokric je hrastovo listje, saj so mokrice po krajšem času poginile. Bolj kot razlike v teži je verjetno pomembna teža iztrebkov, saj so mokrice pomembni razkrojevalci in zato pomembno prispevajo k predelavi organskega materiala v anorganske snovi.