Pridelava sladkorja v domači kuhinji in določanje lastnosti sladkorja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


OŠ Gustava Šiliha
Blaž Sobočan, Gregor Rus
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Ljudje si danes skoraj ne znamo predstavljati življenja brez sladkorja, pa naj bo to naravno ali umetno sladilo. Že praljudje so si jedi sladkali z medom iz satja divjih čebel. V preteklosti je bil sladkor le privilegij bogatašev, uporabljali pa so ga tudi v zdravstvu. Večjo dostopnost sladkorja ljudem je omogočilo odkritje tehnološkega postopka pridobivanja sladkorja iz sladkornega trsa in nekoliko kasneje sladkorne pese. Tako danes govorimo o trsnem in pesnem sladkorju. Obe vrsti sladkorja sta po kemijski zgradbi disaharida, in sicer saharoze. Ravno to odkritje tehnološkega postopka se nama je zdelo zelo zanimivo, zato sva želela ugotoviti, kako je mogoče sladkor pridobivati doma. Zanimal naju je izkoristek pridobivanja sladkorja iz sladkorne pese, da bi ugotovila, če ga ima smisel pridobivati v domači kuhinji. Prav tako sva v raziskovalni nalogi želela ugotoviti, kakšne lastnosti imajo različne vrste sladkorjev, kako dobro jih ljudje poznajo, oziroma koliko jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Prišla sva do ugotovitve, da se pridobivanje sladkorja doma zaradi stroškov nakupa sladkorne pese in apnenega mleka ter zahtevanega dela ne bi izplačalo. Pridobljeni sladkor je tudi manj sladek kot kupljeni, saj vsebuje več primesi. Da se nam pridobivanje sladkorja ne izplača, pa priča tudi ugotovitev, da sva iz treh kilogramov sladkorne pese pridobila manj kot dvajset gramov sladkorja. Sicer pa sva ugotovila, da ljudje zelo dobro poznajo surovini za pridelavo sladkorja in tudi naravna sladila. Za nakup izbrane vrste sladkorja se odločajo predvsem zaradi ugodne cene in tudi kvalitete. Razen umetnih sladil so si različne vrste pesnega in trsnega sladkorja po lastnostih zelo podobne. Umetna sladila izstopajo zato, ker so bistveno bolj sladka od ostalih vrst sladkorja in se od njih razlikujejo tudi po drugih lastnostih. Morda bi bilo prav, da bi ljudje namesto sladkorja uporabljali naravna sladila, kot sta med in sadje, s katerimi poleg sladkorja v telo vnesemo tudi vitamine in minerale in s tem pripomoremo tudi k bolj zdravemu načinu življenja.