Moč glasbe in njen vpliv na hrup med šolskim odmorom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
glasba
OŠ Gustava Šiliha
Pia Gortan
Andreja Ostruh, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Že od pradavnine je imela glasba na ljudi velik vpliv in tako je še danes. Glasba (ritem, melodija in harmonija) nas spremlja od rojstva do smrti. Vse vesele in žalostne dogodke v življenju spremlja glasba. Ta uravnava počutje ljudi in narekuje čustva. Tudi v šoli lahko ob poslušanju različne glasbe izzovemo v učencih različne reakcije. Z namenom določanja vpliva glasbe na hrup med glavnim odmorom smo prvi del glavnega odmora predvajali 7 različnih zvrsti glasbe (pop-rock, jazz, narodno zabavno glasbo, relaksacijsko, klasiko, metal, country), enkrat v umirjenem in drugič v hitrem ritmu. Po predvajanju glasbe smo merili hrup v avli šole. Opravili smo tudi anketo med učenci in učitelji, s katero smo želeli ugotoviti, kako je predvajana glasba vplivala na njih. Pri poslušanju glasbe z mirnim ritmom, preprosto melodijo in konsonančno harmonijo, je bila izmerjena jakost hrupa v glavni avli nižja, pri glasbi z živahnim ritmom, disonančno harmonijo in nespevno melodijo pa so meritve pokazale, da so bili učenci med glavnim odmorom bolj hrupni, pa tudi pri naslednji uri pouka so učitelji opažali, da so bili učenci bolj nemirni. 69 % anketiranih učencev je izrazilo željo, da bi med glavnimi odmori poslušali glasbo, enako željo je izrazilo 78 % učiteljev. Učenci si želijo med odmori poslušati pop-rock in narodno zabavno glasbo, učitelji pa relaksacijsko glasbo. Raziskava je pokazala, katere zvrsti glasbe učence bolj umirijo in to bi lahko šola s pridom uporabila v vsakdanji praksi. Pomembno je le, da ne predvajamo katerekoli glasbe, temveč tisto, za katero smo izmerili, da učence umirja.

Raziskovalna naloga:
Moč glasbe in njen vpliv na hrup med šolskim odmorom
PrenosOgled