Možnosti izrabe Šaleških jezer za energetske namene

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija
OŠ Šalek
Jan Vodušek
Zoran Pavšek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Jezera v Šaleški dolini so posledica ugrezanja površja zaradi premogovništva. Obsegajo več kot 217 ha površine in imajo prostornino 53 mil. m³. Do sedaj so jezera uporabljali za turistične, rekreacijske in energetske namene (vir vode za obratovanje Termoelektrarne v Šoštanju). Ker pa jezera ležijo na različnih nadmorskih višinah, smo se odločili raziskati primernost jezer in njihovih pritokov za izgradnjo malih hidroelektrarn (mHE). V raziskovalni nalogi smo poskušali ugotoviti, kako bi se lahko Šaleška jezera izrabljalo energetsko učinkovito, okoljsko nesporno in ljudem prijazno. S pomočjo različnih gradbenih posegov (preusmeritev struge Pake pri Beli dvorani v Velenjsko jezero) bi lahko zgradili tri pretočne mHE (na iztoku Lepene iz Velenjskega jezera, pritoku Velunje v in iztoku iz Družmirskega jezera). Višinsko razliko med Velenjskim in Družmirskim jezerom ter veliko prostornino jezer pa bi lahko izkoristili za shranjevanje električne energije v obliki zalog vode (črpalna hidroelektrarna). Zato smo najprej proučili tipe mHE in zahteve za postavitev glede na hidrološki potencial (pretok in padec), analizirali pretoke pritokov (Paka, Lepena, Sopota, Velunja), padavine in izhlapevanje ter izračunali vodno bilanco jezer. Na osnovi teh podatkov in padcev terena smo ugotavljali primernost za postavitev mHE. Možne lokacije smo še dodatno analizirali glede na okoljske in ostale omejitve (stabilnost terena). Z nalogo smo ugotovili, da bi Šaleška jezera in pritoke lahko uporabljali kot dodatni proizvodni vir obnovljive električne energije.

Raziskovalna naloga:
Možnosti izrabe Šaleških jezer za energetske namene
PrenosOgled