Možnosti ponovne uporabe kondenzirane vode iz sušilnih strojev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
ekologija, kemija
OŠ Livada
Jona Žohar, Anja Rošer
Simona Žohar, Boris Bubik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Sva devetošolki Jona in Anja. Doma sva opazovali starše, ki so vodo iz sušilnega stroja zlivali v umivalnik. Ker veva, da je ponovna uporaba različnih dobrin pomembna za ohranjanje okolja, sva pomislili, če je ta voda primerna za ponovno uporabo. Raziskovali sva, kako nastane kondenzirana voda, in pripravili eksperimente, s katerimi sva ugotavljali, kakšna ta voda je. Opravili sva nekaj intervjujev s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z razvojem sušilne tehnologije. Z anketo sva ugotavljali, kaj ljudje storijo s kondenzirano vodo, ki nastane pri sušenju perila, in ugotovili, da jo veliko ljudi (74 %) zliva stran. Razveseljivo je, da je 80 % teh anketirancev odgovorilo, da bi, če bi poznali možnosti in sestavo kondenzirane vode, to vodo zbirali, in jo uporabili v gospodinjske namene. Ugotovili sva, da je kondenzirana voda mehka in ne vsebuje klora, dezinfekcijskega sredstva, ki ga lahko potrdimo v pitni vodi, ki vstopa v pralno-sušilni proces. Preučili sva pH vrednost kondenzirane vode in njeno električno prevodnost. Pri vseh eksperimentih sva opravljali primerjalne preizkuse s pitno in destilirano vodo. Na podlagi rezultatov lahko trdiva, da je kondenzirana voda po sestavi podobna destilirani vodi. S tem lahko ovrževa bojazen velikega dela anketirancev, da so v tej vodi prisotni ostanki pralnih oz. mehčalnih sredstev, kar je bil ključni vzrok, da te vode ne uporabljajo. Drži pa, da se v kondenzirani vodi pojavljajo drobni ostanki perila v obliki tekstilnih kosmičev. To vodo za uporabo v parnih likalnikih precedimo preko gaze, da ne bi kosmiči zamašili odprtin za izpust pare na likalni ploskvi. Brez skrbi pa jo lahko uporabljamo za zalivanje sobnih lončnic.

Raziskovalna naloga:
Možnosti ponovne uporabe kondenzirane vode iz sušilnih strojev
PrenosOgled