Samozdravljenje med prebivalci občine Šmartno ob Paki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
medicina
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Ana Kronovšek
Boštjan Ketiš, Zalika Klemenc-Ketiš
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Samozdravljenje je najstarejša oblika zdravljenja. Z razvojem medicine so odgovornost za zdravljenje prevzeli zdravniki. Pa vendar samozdravljenje ni zamrlo in je tudi dandanes prav izbira ljudi, ki zbolijo. Je namreč cenejše, z njegovo pomočjo pa lahko ozdravimo veliko samoomejujočih zdravstvenih težav. Zaradi interakcij z zdravili na recept ali stranskih učinkov pa je lahko tudi škodljivo. V raziskovalni nalogi sem želela ugotoviti, kako pogosto je samozdravljenje prisotno med prebivalci Šmartnega ob Paki, kaj le-ti o njem menijo in kje ter kako so o njem pridobili podatke. Opravila sem presečno študijo na odraslih prebivalcih občine Šmartno ob Paki. Podatke sem pridobila s pomočjo vprašalnika, ki sem ga razdelila 139 osebam. Dobljene podatke sem analizirala in jih primerjala raziskavami o samozdravljenju v svetu in pri nas. Analizirala sem 86 vprašalnikov (61,9 %). Večina anketirancev (68,2 %) se je v preteklem letu samozdravila. Najbolj priljubljene so bile zdravilne rastline in čaji. Informacije o samozdravljenju so največkrat dobili od farmacevtov, znancev/prijateljev ter sorodnikov. Večina anketirancev je bila mnenja, da je samozdravljenje varno le, če imajo o njem dovolj informacij. Skoraj 10 % anketirancev svojemu zdravniku ne pove, da se samozdravijo. Skoraj 20 % anketirancev je trdilo, da se njihov zdravnik o samozdravljenju ne pogovarja z njimi.

Raziskovalna naloga:
Samozdravljenje med prebivalci občine Šmartno ob Paki
PrenosOgled