Nevsakdanji načini bivanja v Sloveniji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
arhitektura
OŠ Ljubno ob Savinji
Pika Povh
Alenka Meža, Ksenija Poličnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Sem človek, ki opazi drugačne in zanimive stvari, zato me je takoj pritegnila gradnja hiš na drevesu, ki so se začele graditi v bližnji okolici. To me je spodbudilo, da sem se odločila, da izdelam raziskovalno nalogo, kjer raziskujem, katere so tiste stavbe, ki so drugačne, nevsakdanje. Zanimalo me je, kdo so ljudje, ki se odločijo za gradnjo oziroma obnovo alternativnih stavb. Ljudje se vse bolj odmikamo od narave, pogosto se zdi, da se ne zavedamo vrednot naše kulturne dediščine in kulture. Sama sem imela občutek, da to ne velja za lastnike stavb, ki sem jih podrobno predstavila v nalogi. Intervjuji, v katerih so lastniki odgovarjali na moja vprašanja o materialih ter o umestitvi v okolje, so potrdili mojo domnevo. V nalogi pa sem se prepričala, da se ljudje, ki se odločajo za alternativno gradnjo, močno zavedajo, da moramo spoštovati naravo ter negovati kulturno dediščino. Prav zato se je pri posameznikih razvila nova miselnost. Pri omenjenih posameznikih se likovno in tehnično dognano nadgradi s smernicami, ki so okolju prijazne. Menim, da je to tudi trend, ki kaže na to, čemu bomo v prihodnosti posvetili več pozornosti. Narava in viri, ki nam jih ponuja, prav gotovo ponujajo možnost gradnje najrazličnejših in tudi nenavadnih objektov, ki so vredni ogleda. Prav takšne, okolju prijazne in pa tudi neobičajne objekte sem predstavila v svoji raziskovalni nalogi, opisala pa sem tudi najboljše načine za takšno gradnjo ter odgovorila na vprašanje, zakaj bi se za takšne materiale sploh odločili. Naloga bo pomagala vsem tistim, ki bi radi našli način, da se okolja ne uničuje oz. onesnaži z gradnjo. Opisuje pa tudi hiške na drevesu, ki vzbudijo spomin na brezskrbno otroštvo.

Raziskovalna naloga:
Nevsakdanji načini bivanja v Sloveniji
PrenosOgled