Pnevmatski simulator vožnje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Samo Železnik, Aleksander Turnšek, Blaž Sitar
Gregor Hrastnik, Uroš Remenih, Benjamin Krušič
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Namen raziskovalne naloge je bil raziskati, ali je možno izvoziti digitalne podatke ter jih pretvorit v elektro signale, katere lahko uporabimo za krmiljenje pnevmatskih ventilov. Raziskovalna naloga zahteva znanje tako iz programskega kot tudi elektro in strojnega področja. Pri dokončanem simulatorju računalnik pošlje podatke o silah premikanja iz računalniške igre na kontrolno ploščo s pomočjo programa “x-simulator”, ta pa pošlje podatke na relejni krmilnik za pnevmatske cilindre, ki premikajo ohišje simulatorja. Ti cilindri nam nato s pomočjo dviganja in spuščanja predstavijo občutek vožnje kot v pravem dirkalnem avtomobilu. V našem primeru to deluje le v teoriji, saj se sestave samega simulatorja nismo lotili. Postavili smo si tudi dve hipotezi. Ena izmed njih govori o tem, da lahko izvozimo podatke o silah iz računalniške igre, druga hipoteza pa govori o tem, da lahko podatke o teh silah prenesemo na krmilno ploščo. Za izdelavo krmilne plošče smo morali dele kupiti ter jih sestaviti, programsko opremo za izvoz podatkov iz iger smo pa dobili brezplačno na internetu.

Raziskovalna naloga:
Pnevmatski simulator vožnje
PrenosOgled