Lončarstvo v Kokarjah

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ Nazarje
Barbara Venek
Branka Nareks, Karla Jeromel Rednak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Namen raziskovalne naloge je bil raziskati in opisati del zgodovine Kokarij; omejili smo se na lončarstvo in tako imenovane »črne piskre«. Lončarstvo se je v Kokarjah po prvih pisnih virih začelo v letu 1340, predvidevajo pa, da se je obdelovanje gline in izdelovanje posode pričelo s prihodom Slovanov v 6. stoletju. Obiskali smo zbiratelje in lastnike črnih posod, s pomočjo ustnih in pisnih virov smo raziskali razvoj in pomen lončarstva v preteklosti, način izdelave ter uporabo lončenine. Z anketiranjem različno starih prebivalcev Zgornje Savinjske doline smo raziskali, koliko vedo o lončarstvu. Iz anket je mogoče razbrati, da ljudje, ki že od rojstva živijo v naši dolini, »črne piskre« poznajo bolje kot priseljeni. Kljub temu pa so postopki izdelave slabo poznani. Ugotovili smo, da prebivalci, mlajši od 40 let, o »črnih piskrih« in o postopkih izdelovanja črne posode vedo manj kot starejši. Izvedli smo pogovore z ljudmi, ki so na kakršen koli način povezani z zgodovino in turizmom v Občini Nazarje, med drugim tudi z raziskovalcem in dobrim poznavalcem zgodovine Savinjske doline, gospodom Aleksandrom Videčnikom. Po propadu lončarstva v Kokarjah so ga poskušali na različne načine ponovno obuditi, vendar jim ni uspelo. V letu 2013 nameravajo v okviru projekta »Ohranimo podeželje Zgornje Savinjske doline« predstaviti značilnosti krajev. V Kokarjah bo to lončarjenje z osrednjim dogodkom, ki se imenuje »Zadrečko lončarstvo«. Verjamem, da bo tudi moja raziskovalna naloga pomemben prispevek k temu dogodku.

Raziskovalna naloga:
Lončarstvo v Kokarjah
PrenosOgled