Življenje z evrom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija
ŠCV, Šola za storitvene dejavnosti
Iris Majstorović Fatkić
Anita Rudolf Pečnik, Sonja Sušin
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Slovenija je 1. januarja 2007 uvedla enotno valuto evro, ki povezuje vse države članice monetarne unije. Uvedba evra je prinesla veliko sprememb za potrošnike, med drugim je bil to največji projekt naše republike. Ideja za raziskovalno nalogo se mi je porodila pri pouku, in sicer pri modulu Gospodarstvo Evropske unije, kjer smo podrobno spoznali delovanje Evropske unije. V uvodu raziskovalne naloge sem predstavila zgodovino nastanka evra, Evropsko monetarno unijo in Evropsko centralno banko, ki je odgovorna za izvajanje denarne politike v Evropski uniji. Podrobno sem opisala postopek uvedbe evra in kriterije, ki jih mora država izpolnjevati, da lahko postane članica evro območja. Opredelila sem potrošnika in dejavnike, ki vplivajo na njegove nakupovalne odločitve. Pred raziskovanjem sem si zastavila hipoteze, s katerimi sem želela ugotoviti, ali je uvedba evra za potrošnike prinesla prednosti ali slabosti. Iz statističnih podatkov sem razbrala, kako je uvedba evra vplivala na cene osnovnih življenjskih potrebščin. Raziskala sem tudi, ali potrošniki zaradi uvedbe evra oziroma gospodarske krize nakupujejo bolj premišljeno.

Raziskovalna naloga:
Življenje z evrom
PrenosOgled