Ali smo pametnejši?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
pedagogika
OŠ Gorica
Amaris Djordjević
Ajda Kamenik

Vzgoja in izobraževanje se nam vsem zdita nekaj zelo pomembnega. Da v življenju lahko posamezniki dosežemo svoje cilje ali višje rezultate, je zelo pomembno, da se v obdobju izobraževanja potrudimo. Vsak učitelj ima svoj način poučevanja in vsak učenec dosega svoje cilje, nekateri dosegajo višje, drugi pa so žal manj uspešni. Skozi zgodovino se je spreminjal način učenja in vzgoje. Uvedli so več predmetov, pozneje je bilo tudi več učiteljev in število posameznikov vključenih v izobraževanje se je začelo večati. Vzgoja je postajala pomembnejša, učenje in snovi predmetov pa so bila težji in težji. Učenci imamo iz leta v leto vse več zvezkov, delovnih zvezkov in učbenikov. Je to razlog, da je učni uspeh boljši kot pred leti? Namen moje raziskovalne naloge je, da bi ugotovili, ali se res uspeh skozi leta izboljšuje, da je vse več odličnjakov v primerjavi s preteklostjo. Če vse skupaj povzamem, smo iz generacije v generacijo pametnejši. V teoretičnem delu sem pisala o šolstvu, načinu izobraževanja in vzgoji. V raziskovalnem delu pa sem se osredotočila na učni uspeh skozi leta na Osnovni šoli Gorica. Osnovna šola Gorica je lansko leto praznovala 30. let, zato sem se odločila, da ob okrogli obletnici dam šoli raziskavo o učnem uspehu učencev glede na desetletja.

Raziskovalna naloga:
Ali smo pametnejši?
PrenosOgled