Dejavniki uspešnega učenja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Karin Lešnik, Pika Vrčkovnik
Vesna Vranješ Koprivnikar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Učenje se začne s človekovim rojstvom. Takoj, ko otrok priveka na svet, steče proces učenja, čeprav je prvih nekaj let to učenje nezavedno, spontano, pogosto celo naključno. V predšolskem obdobju igrajo najpomembnejšo vlogo pri pridobivanju znanja in spretnosti starši, kasneje, ob vstopu v šolo, pa se krog ljudi, ki vplivajo na učenje, razširi - v ospredje stopijo učitelji v šoli, pa tudi vrstniki. Ker sva osmošolki in se vsakodnevno srečujeva z učenjem, naju je zanimalo, kako se s to dolžnostjo spopadajo najini vrstniki. Preden sva začeli delati raziskovalno nalogo, sva si zastavili nekaj vprašanj in na podlagi teh oblikovali hipoteze, ki sva jih želeli s pomočjo ankete potrditi ali ovreči. Cilj najine naloge je bil, ugotoviti, kateri prostor si učenci največkrat izberejo za učenje, kdaj in koliko časa na dan se učijo, kdo jim pri učenju najpogosteje pomaga in kakšen vpliv ima redno opravljanje domačih nalog na uspešnost v šoli. Odgovore na zastavljena vprašanja sva dobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sva ga najprej preizkusili na vzorcu petih učencev. Nato sva ga s pomočjo mentorice posredovali na vseh šest osnovnih šol v Velenju, kjer ga je reševalo skupno 186 učencev tretje triade (v povprečju 8 učencev na razred). Presenetilo naju je, da je, kljub obilici snovi pri posameznih predmetih, še vedno močno prisotno t. i. kampanjsko učenje, saj je raziskava pokazala, da se učenci najpogosteje učijo tik pred pisnim ali ustnim ocenjevanjem. Tudi čas, ki ga namenijo učenju, je precej krajši, kot sva pričakovali. Potrdili pa sta se dejstvi, da se največ učencev uči v svoji sobi in da se najpogosteje učijo v sedečem položaju.

Raziskovalna naloga:
Dejavniki uspešnega učenja
PrenosOgled