Zasebnost na facebooku na OŠ Gorica

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Gorica
Taja Oblišar, Natalija Zajc
Vasja Veber

Facebook je socialno omrežje, ki ga poznajo in uporabljajo skoraj vsi mladi. Brezplačen je, zato je dostopen večini. Zelo je privlačen za najstnike, saj tam preživijo večino svojega prostega časa. Osnovni namen raziskovalne naloge je, da smo se uporabniki malo zamislili, kaj objavljamo na spletu; da bi drugič dvakrat premislili, kaj bomo objavili in česa ne. Anketni vprašanik sva omejili na Osnovno šolo Gorica. Zanimalo naju je, če so najini sošolci in sosošolci že kdaj kršili katero pravilo. Podvomili pa sva tudi o varnosti naših podatkov na tem spletnem mestu ter če primerno zavarujejo naše osebne podatke. Po končani nalogi sva ugotovili, da ima vsak uporabnik nadzor nad svojimi objavami, ker lahko le on upravlja z njimi. Drugo hipotezo, da so podatki na Facebooku slabo varovani, sva ovrgli, tretje pa nisva mogli ne potrditi ne ovreči, saj sva si zaradi ciljne skupine anketirancev zadali neprimerno metodo dela, anketo.

Raziskovalna naloga:
Zasebnost na facebooku na OŠ Gorica
PrenosOgled