Ali znamo varno uporabljati krožišča?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
promet
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Andrej Kronovšek
Mojca A. Juras
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Morebiti bi se kdo vprašal, kako sem lahko izbral takšno temo svojega raziskovanja, če sam še nisem voznik in se me problematika, ki jo raziskujem, neposredno sploh (še) ne zadeva. A ideja za to raziskovalno nalogo je v meni tičala in rasla dlje časa, predvsem na vožnjah v družinskem avtomobilu, saj sem kot vedoželjni in kritični sopotnik na zadnjem sedežu nenehno spremljal očetovo negodovanje, ko se je jezil na ostale udeležence v prometu, kadar na izvozu iz krožišča svoje namere niso nakazali s smernikom. Oče mi je razložil, da ravno v tem vidi glavni problem, da krožišča tako ne morejo služiti svojemu osnovnemu namenu, ki je v zagotavljanju tekočega prometa. Ključno za nastanek naloge pa je dejstvo, da sem na šolski ekskurziji slišal o tem razmišljati tudi svojo razredničarko, kar mi je dalo vedeti, da ta problematika jezi tudi ostale; tako sva združila moči in naredila načrt, kako z raziskavo morebiti doprinesti tudi k ozaveščenosti voznikov o pravilni in predvsem varni vožnji v krožiščih. Lotil sem se preučevanja cestnoprometnih predpisov, ki urejajo vožnjo v krožiščih, pridobil zanimive in vplivne sogovornike, s pomočjo anketnega vprašalnika sem preveril, koliko le-ta pravila poznajo in upoštevajo tako mladi kot izkušenejši vozniki, z opazovanjem prometa v krožiščih pa sem ugotavljal dejansko upoštevanje cestnoprometnih pravil za vožnjo v krožiščih v praksi. Če vas zanima, kolikšne so vaše možnosti, da v enem izmed vse številčnejših slovenskih krožišč naletite na voznika, ki ne upošteva pravil vožnje v krožišču, morate mojo raziskovalno nalogo zagotovo vzeti v branje in v tehtni razmislek.

Raziskovalna naloga:
Ali znamo varno uporabljati krožišča?
PrenosOgled