Vsebnost rastlinskih hranil v šaleških vrtovih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
kemija
OŠ Gustava Šiliha
Doris Æosić, Nejc Slemenjak
Monika Dobravc
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Sva osmošolca Doris in Nejc. V literaturi sva prebrala, da rastline potrebujejo za uspešno rast in razvoj številna rastlinska hranila. Le-ta z gnojenjem skozi celo rastno sezono dodajamo v obliki različnih gnojil. Ta hranila lahko rastline porabijo v celoti ali pa neizkoriščena ostanejo v prsti. Cilj najine raziskovalne naloge je bil raziskati, kolikšna je povprečna pH vrednost in vsebnost določenih osnovnih rastlinskih hranil v prsti šaleških vrtov. Jesen je za ugotavljanje vrste in količine teh hranil najprimernejši čas. Na podlagi rezultatov kemične analize prsti lahko izdelamo gnojilni načrt za prihodnjo rastno sezono. Raziskavo sva opravila na podlagi vzorcev, ki sva jih nabrala na šaleških vrtovih. Zanimalo naju je, ali je prst dovolj bogata z rastlinskimi hranili za ugodno vrtnarjenje. S pomočjo kemične analize, ki sva jo opravila na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo, sva ugotovila, da je povprečna pH vrednost prsti na Gorici nevtralna, na vrtovih v bližini Velenjskega jezera pa kisla. Prst na Gorici vsebuje tudi manj lahko dostopnega fosforja in kalija kot prst pri jezeru. Prav tako pa je na Gorici prst manj humozna in vsebuje manj dušika. Na podlagi meritev sva ugotovila, da je prst na šaleških vrtovih raznolika, vendar dobro založena z lahko dostopnim fosforjem in kalijem, organsko snovjo ter dušikom. Meniva, da so tla v šaleških vrtovih dovolj ugodna za vrtnarjenje.

Raziskovalna naloga:
Vsebnost rastlinskih hranil v šaleških vrtovih
PrenosOgled