Zadovoljstvo učencev na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj s prehrambenimi obroki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
prehrana
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Tadeja Jamnikar
Anja Bregar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Med šolskim letom, večino delovnih dni, polovico dneva preživimo v šoli, zato je za nas učence še posebej pomembno, kakšno hrano v njej zaužijemo, oziroma kakšno hrano nam šola ponudi. Hrana pripravljena v šoli mora biti načrtovana po določenih prehrambenih merilih, mora pa biti tudi ponujena v zadostnih količinah. Zanimalo me je, ali prehrana na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj res ustreza merilom zdrave prehrane. V ta namen sem izvedla analizo energetskih in hranilnih vrednosti obrokov malice. V svoji nalogi sem tudi raziskovala, ali učenci zjutraj zajtrkujejo in kaj najpogosteje jedo ter kako so zadovoljni z različnimi vidiki šolske malice. Ugotovili smo, da malica večinoma ustreza načelom zdrave prehrane. 43 % anketiranih učencev vedno zajtrkuje, medtem ko 34 % učencev nikoli ne je zajtrka. Najpogosteje zajtrkujejo kosmiče, kruh z različnimi namazi. Večina učencev je srednje zadovoljna s šolsko malico, zdi se jim srednje raznolika. Obroki se jim zdijo ravno prav veliki, z izjemo fantov zadnje triade, ki se jim zdi, da je obrok malice premajhen. Vsi anketirani učenci poznajo Shemo šolskega sadja, 68 % učencev si želi, da bi bilo sadje dostopno vsak dan. Učenci imajo najrajši domač kruh, med različnimi vrstami hrane pa je 40 % učencev kot najljubšo hrano označilo že pripravljene jedi (pica, hamburger …). Spoznala sem tudi proces načrtovanja malice, na kakšen način učenci lahko sodelujejo pri oblikovanju jedilnikov, kakšni so obroki za učence z dietami, kako šola uporabi ostanke hrane in ali je poleg malice in kosila za učence na voljo še kakšna dodatna hrana.

Raziskovalna naloga:
Zadovoljstvo učencev na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj s prehrambenimi obroki
PrenosOgled