Možnosti uporabe hladilnega stolpa, bloka 6 TEŠ, v energetske namene

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
ŠCV, Gimnazija
Jan Vodušek
Matjaž Žerak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V Šaleški dolini izrabljamo termalno energijo s pomočjo plasti premoga in termoelektrarne Šoštanj ter s tem proizvedemo tretjino slovenske elektrike. Ta je za prihodnost izrabljanja te energije zgradila blok 6. Del tega pa je hladilni stolp, ki ga bodo uporabljali za kondenziranje pare in izpust izpuhov iz elektrarne. Z njegovo višino 153 metrov in celodnevni izpostavljenosti soncu se pojavlja vprašanje, ali bi bilo mogoče stolp izkoristiti energetsko tudi s strani fotonapetostne energije z izgradnjo fotonapetostne elektrarne. To smo se podali raziskati. Pogoji in razmere na stolpu bi lahko imele posledice na delovanje fotonapetostne elektrarne. Z analizo podatkov in primerjavo le-teh smo zavrgli nevarnost. Rešili smo problem senčenja modulov med sabo (moduli so zaradi boljšega izkoristka pod naklonom) in senčenja s strani bodočih izpuhov elektrarne (ti bi lahko povzročili senco na steni hladilnega stolpa). Izračunali smo rentabilnost ter zaokrožili celotno smiselnost in učinkovitost elektrarne (primerjava investicije z dobičkom). Preverili smo možnost sledilne fotonapetostne elektrarne (s posebno tehniko tirov bi lahko fotonapetostni moduli sledili soncu med dnevom). Prav tako pa smo se pozanimali o predpisih, ki urejajo izgradnjo fotonapetostne elektrarne. S posebno tehniko pritrjevanja (oblika stolpa in nagnjenost modulov zaradi senčenja) bi bila izgradnja mogoča.

Raziskovalna naloga:
Možnosti uporabe hladilnega stolpa, bloka 6 TEŠ, v energetske namene
PrenosOgled