Prihodnost mladih?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Tim Vučina, Žiga Volk
Maja Ahtik Požegar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Vse več se govori, da mladi nimamo več prihodnosti:"Služb ne bo dovolj za vse, število prebivalcev bo naraščalo, kdo bo poskrbel za nas, postarano družbo, socialne razlike bodo vedno večje, vedno več bo revščine in kriminala, nedelovanja države, okolje bo onesnaženo, ozračje se bo segrelo, morje bo zalilo kopno, nafte in vode zmanjkuje, vedno več ljudi bo lačnih, naravne katastrofe bodo uničile svet, ljudje se bodo zapletli v uničevalno vojno, tekmovalnost in pohlep človeka bosta uničila civilizacijo ..." Tako pravijo odrasli. Kaj pa mladi menijo o svoji prihodnosti? Z raziskovalno nalogo sva želela preveriti, kako si prihodnost predstavljajo najini vrstniki. Spraševala sva jih, katera stvar se jim zdi v prihodnosti pomembna za dosego njihovih ciljev; ali črnoglede napovedi odraslih vplivajo na življenjske cilje mladih; ali starost posameznika vpliva na mnenje o njegovi prihodnosti; ali je pogled mladih na prihodnost bolj optimističen od pogleda odraslih; ali mladi sploh razmišljajo, kaj bodo počeli v prihodnosti in kakšen bo svet ter kakšno sliko prihodnosti imajo mladi v svojih glavah in kaj za njih pomeni lepa prihodnost? Raziskovalno nalogo sva naredila z metodo anketiranja med osmošolci in devetošolci šole, ki jo obiskujeva tudi sama. Ob tem sva preverjala, če se pogled na prihodnost razlikuje glede na spol oziroma glede na starost. Ali so dekleta bolj zaskrbljena glede prihodnosti kot fantje? Ali zaključevanje osnovnošolskega obdobja vpliva na pogled mladih na prihodnost? Od mnenja in predstav prihodnosti mladih je vendarle odvisna naša prihodnost. To kar mislimo, so naša življenja in so naše usode.

Raziskovalna naloga:
Prihodnost mladih?
PrenosOgled