Jaz sem droben, droben list - ponovno obujanje Kajuha v Šoštanju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
Zgodovina/sociologija/pedagogika
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Nik Nadvežnik, Igor Rojnik
Jelka Peterlin, Anka Voh

Ali poznate Karla Destovnika-Kajuha? Ali vsaj kakšno njegovo pesem? Če je odgovor ne, preberite najino raziskovalno nalogo. Če je odgovor da, jo lahko prav tako preberete. Za raziskovalno nalogo s tem naslovom sva se odločila, ker meniva, da učenci naše šole premalo poznajo pesnika Karla Destovnika-Kajuha, čeprav se po njem imenuje naša šola. Z namenom razširiti znanje učencev o Kajuhu sva s sošolci brala njegove pesmi učencem po razredih in se udeleževala raznih predstav ob 90-letnici rojstva Kajuha. Vsak razred sva okrasila s Kajuhovo Drobno pesmijo in ponekod z njegovo sliko. Najprej sva učencem prvih in drugih razredov zastavila odprto vprašanje: »Kaj veste o Kajuhu?« Ugotovila sva, da so o Kajuhu zelo malo vedeli. Podobno je tudi stanje med učenci osmih in devetih razredov. Vse ugotovitve sva poskušala strniti v smiselno celoto. Pomen najine naloge vidiva predvsem v procesu dela, ko sva skupaj s sošolci in učitelji predstavljala Karla Destovnika-Kajuha na naši šoli. Brali smo njegove pesmi, literaturo o njem, gledali filme, sodelovali na kulturnem dnevu šole o Kajuhu in postavili razstavo. Zanimalo naju je tudi, zakaj so se s septembrom 2012 na Občini Šoštanj odločili za preimenovanje šole. Opravila sva intervju z županom Občine Šoštanj Darkom Menihom. Upava, da sva s svojim raziskovanjem in delovanjem morda prebudila ljubezen do Kajuhove poezije.

Raziskovalna naloga:
Jaz sem droben, droben list - ponovno obujanje Kajuha v Šoštanju
PrenosOgled