Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Šalek

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
energetika
OŠ Šalek
Žan Ževart, Tjaž Silovšek
Igor Košak, Nataša Uranjek Ževart

Sva Žan Ževart in Tjaž Silovšek, učenca 9. razreda OŠ Šalek. Ker se zavedava okoljskih problemov, sva razmišljala, kako bi lahko tudi na OŠ Šalek doprinesli k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida v okolje. Odločila sva se, da preučiva načine pridobivanja zelene električne energije in preučiva možnost postavitve okolju prijazne elektrarne. Od vseh vrst elektrarn, ki proizvajajo tako imenovano zeleno energijo, se nama je zdela najbolj primerna sončna elektrarna, ki bi jo postavili na strehi naše šole. Zanimalo naju je, ali je streha naše šole sploh primerna za ta projekt in prišla sva do odkritja, da sta južni del strehe šole in južni del strehe telovadnice za ta namen primerna. Pridobila sva podatke o velikosti strehe in njenem naklonu in glede na tip izbranih modulov izračunala potencialno moč ter okvirno ceno postavitve sončne elektrarne. S pomočjo računalniške simulacije sva preverila učinek lokacije in naklona sončnih celic na proizvodnjo električne energije. Predvsem pa naju je zanimalo, ali bi se, in v kakšnem času bi se, investicija v izgradnjo sončne elektrarne, povrnila. Preverila sva tudi višine podpor električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije za sončne elektrarne v različnih letih. Ugotovila sva, da bi lahko z izgradnjo sončne elektrarne v preteklosti, s pomočjo državne podpore za proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov, ustvarjali dobiček, ki bi bil za našo šolo izredno koristen.

Raziskovalna naloga:
Postavitev sončne elektrarne na strehi OŠ Šalek
PrenosOgled