Okolju prijazna proizvodnja tobaka in njegova toksičnost za organizem Daphnia magna

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
ŠCV, Gimnazija
Vid Delopst
Nataša Kopušar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Tobak je v nekaj desetletjih zasvojil precejšen del družbe, posledice so grozljive tako na področju zdravja ljudi kot tudi onesnaževanja okolja. Poleg tobaka lahko v tobačnih izdelkih najdemo še več sto drugih kemičnih snovi, ki povečajo učinek nikotina pri kajenju in posredno zvišujejo nivo zasvojenosti med posamezniki. Vnos teh kemikalij se začne že pri sami vzgoji rastlin z različnimi umetnimi gnojili in se nadaljuje v predelavi tobačnih listov. Ravno zaradi teh dejstev sem se odločil raziskati okolju prijazno proizvodnjo tobaka. Na domačem vrtu sem, brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov, vzgojil 30 rastlin tobaka vrste Nicotiana tobacum, ki se v industriji uporablja za izdelavo tobačnih izdelkov. Ko so rastline dozorele, sem liste posušil in jih fermentiral v fermentatorju domače izdelave. Ugotovil sem, da je v Sloveniji mogoče pridelati in predelati tobak brez uporabe aditivov, ki vplivajo na končni produkt. Drugi del raziskovanja je bil osredotočen predvsem na primerjavo toksičnosti vodne raztopine tobaka, ki ima nizko vsebnost nikotina in je dostopen v maloprodaji ter toksičnostjo tobaka vzgojenega brez mineralnih gnojil, pesticidov in aditivov. Primerjavo toksičnosti tobaka sem izvedel z ugotavljanjem vpliva na smrtnost vodnih bolh (Daphnia magna). Vse ugotovitve sem nato analiziral in kohezivno povezal v celoto.

Raziskovalna naloga:
Okolju prijazna proizvodnja tobaka in njegova toksičnost za organizem Daphnia magna
PrenosOgled