Vpliv različnih zvrsti glasbe in zvokov na papagaja pasme vzhodna rozela

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Tim Kopušar
Nataša Kopušar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Znano je, da ima lahko glasba pomemben vpliv na razpoloženje ljudi in živali. Doma imamo papagaja Alberta pasme vzhodna rozela in po naključju sem opazil, da se odziva na glasbo. To je vzbudilo mojo radovednost, da sem se lotil preučevanja odzivov vzhodne rozele na glasbo bolj sistematično. Rozele niso govorci, a spadajo med barvno najbolj razkošne papige in so zato priljubljene pri gojiteljih in ljubiteljih papig. V raziskavo sem vključil več papig, ki živijo v ujetništvu že od izvalitve. Papagajem sem predvajal narodno zabavno glasbo, operno glasbo, oglašanje samičke iste vrste in oglašanje lisice. Predvideval sem, da se papagaji v ujetništvu glasovno odzovejo ob predvajanju posnetka oglašanja samičke vzhodne rozele in da bo odziv papagajev ob predvajanju operne arije bolj nemiren (več prestopanja, prhutanja) kot pri predvajanju narodno zabavne glasbe. Učinek različnih zvrsti glasbe in zvokov na odziv vsakega papagaja sem opazoval in snemal s kamero 3 dni zaporedoma. Poskuse sem izvajal ob istem času v dnevu. Ugotovil sem, da se preučevani primerki papagajev pri zvoku samičke najbolj pogosto odzivajo z vedrim oglašanjem. Pri operni glasbi je odziv običajno nemirno prestopanje in odmikanje od vira zvoka. Ugotovil sem tudi, da se papagaj pri večkratno predvajanih istih zvokih navadi in se nanje vedno manj intenzivno odziva. Da pa bi ugotovil, kaj o hišnih ljubljenčkih in glasbi menijo devetošolci OŠ KDK Šoštanj, sem med njimi opravil anketo. Anketirani so bili mnenja, da se na glasbo med hišnimi ljubljenčki najbolj odzivajo psi, mačke in papagaji, in da njim kot tudi njihovim hišnim ljubljenčkom bolj ugaja narodno zabavna glasba kot operna.

Raziskovalna naloga:
Vpliv različnih zvrsti glasbe in zvokov na papagaja pasme vzhodna rozela
PrenosOgled