Prikaz oblike vrtilnega magnetnega polja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Gašper Škoflek, Davor Škorić
Matjaž Žerak, Janko Čekon

Z raziskavo smo hoteli ugotoviti, kako določiti pravo vrednost kapacitivnosti kondenzatorja pomožne faze enofaznega asinhronskega motorja, da bo motor pri določeni obremenitvi deloval s čim boljšim izkoristkom in navorom. Ustrezno metodo za določanje kapacitivnosti pomožne faze smo iskali v različnih priročnikih. Ker v literaturi nismo našli ustreznih napotkov, smo poskušali določati kapacitivnost z merilno metodo. Motor ima optimalen izkoristek in navor pri krožnosimetrični obliki magnetnega polja. Z meritvijo oblike vrtilnega magnetnega polja lahko določimo optimalno kapacitivnost za določeno obremenitev motorja. Obliko vrtilnega polja lahko izmerimo z dvema v statorske utore pravokotno nameščenima merilnima tuljavicama. Ko je magnetno polje krožnosimetrično, se v obeh tuljavicah inducirata napetosti enakih amplitud, ki sta fazno premaknjeni za 90°. Če prikažemo ti dve inducirani napetosti v XY-koordinatnem sistemu osciloskopa, je rezultat krožnica, ki nam ponazarja obliko magnetnega polja. V primeru popačenega vrtilnega polja eliptične oblike se v merilnih tuljavicah inducirata različni napetosti, zato je tudi krivulja na osciloskopu elipsa. Merilno metodo smo preverili s trifaznim asinhronskim motorjem, v katerega smo vstavili enaki merilni tuljavici. Pri meritvah smo naleteli na težavo s prikazom krožnice vrtilnega magnetnega polja. Težava se je pojavila zaradi višjeharmonikov, do katerih pride zaradi statorskih utorov. Vsa dela na motorju sva opravila v učnih delavnicah Poklicne in tehniške elektro in računalniške šole Velenje, kjer sva tudi dobila ves potreben material.