Življenjska doba avtomobilskega katalizatorja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška strojna šola
Primož Žunter, Klemen Tajnik
Boris Klančnik

V preteklih letih se je naša skrb za okolje nekoliko povečala, zato je na osnovi določenih zakonskih predpisov morala tudi avtomobilska industrija narediti precejšen korak naprej. Čimbolj namreč skušajo zmanjšati delež škodljivih snovi v izpušnih plinih, ki sicer predstavljajo samo 1% celotne količine vseh izpušnih plinov vozila, vendar je že ta podatek glede na ogromno število avtomobilov, ki vozijo po našem planetu, zaskrbljujoč. Avtomobilska industrija najboljše rezultate pri pretvorbi škodljivih snovi v neškodljive dosega s pomočjo katalitičnih pretvornikov – katalizatorjev. Kljub temu pa je bil vsaj pri nas do nedavnega katalizator samo še eden izmed delov avtomobila, za katerega je skrbelo zelo malo ekološko osveščenih lastnikov jeklenih konjičkov. Tako je končno tudi Slovenija s 1. 12. 2003 uvedla zakon o omejenih vsebnostih izpušnih plinov. S tem so se začela pojavljati vprašanja, kako sploh deluje katalizator, kako bi ga bilo potrebno vzdrževati in kako dolga naj bi bila njegova življenjska doba. Ker je bilo zelo veliko različnih debat in strokovnih mnenj, sva želela priti do vsaj malo konkretnejših odgovorov. Raziskavo sva izvedla tako, da sva najprej dodobra spoznala delovanje katalizatorja, prebrala zakonska določila o načinu merjenja vsebnosti izpušnih plinov, na službi za tehnične preglede preučila vzorčno število rezultatov meritev, nato pa sva poskušala analizirati vzroke poškodb katalizatorja in ugotoviti, kako bi naj skrbeli za ta življenjsko pomemben avtomobilski del, da bo čim dlje uspešno služil svojemu namenu. Dejstvo je, da sva se ob raziskavi precej naučila in obenem prišla do zanimivih rezultatov, ki bodo verjetno zanimali tudi marsikaterega uporabnika motornih vozil.