Vpliv barve na učinkovitost sončnega zbiralnika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
OŠ Gustava Šiliha
Neža Lesnjak
Damijan Vodušek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Potrebe po energiji so bile in bodo vedno velike. Ker nam bo s časom začelo primanjkovati neobnovljivih virov energije, se vedno znova iščejo novi načini za pridobivanje energije. V zadnjem času se bolj razvijajo načini porabe obnovljivih virov energije, kot so sončna, vodna in vetrna energija, ki so okolju prijazne. Sončno energijo lahko pridobivamo na veliko načinov, eden izmed njih je tudi s sončnimi zbiralniki toplote, ki jih lahko izdelamo tudi doma. Marsikdo trdi, da lahko sončni zbiralnik izdelajo vsi, ki imajo orodje in znanje, zato sem se izdelave lotila tudi sama. Ugotovila sem, da ga res lahko sestavi vsak, hkrati pa tudi strošek izdelave ni visok. Velikost zbiralnika sem prilagodila materialu, ki je bil na voljo, tako dodatkih stroškov sploh ni bilo. Zbiralnik, pobarvan s tremi barvami – črno (ker so vsi zbiralniki, ki jih vidimo črni), zeleno (ker je narava v osnovi zelene barve) in belo (ker je nasprotje od črne) – sem postavila na sonce, ga priklopila na štiri termometre. Čez dve uri sem pogledala na termometre, razlika temperatur med posameznimi deli zbiralnika je bila očitna. Ugotovila sem, da se je beli del zbiralnika najmanj segreval, črni del se je segrel najbolj, zeleni pa, presenetljivo, le malo manj kot črni.

Raziskovalna naloga:
Vpliv barve na učinkovitost sončnega zbiralnika
PrenosOgled